PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO W KRAKOWIE