PROJEKT ROZBUDOWY ZABYTKOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W KRAKOWIE